Promicanje jednakosti, uključenosti i sudjelovanja Roma

Povjerenica EK Dalli i ministri raspravljali su o Preporuci Vijeća o ravnopravnosti, uključenosti i sudjelovanju Roma u današnjem Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO). Preporuka koju je Komisija predložila u okviru svojeg desetogodišnjeg strateškog okvira za promicanje jednakosti Roma u EU-u, a koji je Vijeće donijelo prošlog petka, sadržava sveobuhvatan popis konkretnih mjera za borbu protiv diskriminacije i antiromizma, promicanje socijalne uključenosti, promicanje sudjelovanja i aktivnog građanstva, osiguravanje učinkovitog jednakog pristupa kvalitetnom redovnom obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju.

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je: Obveza ravnopravnosti za sve ključna je za učinkovito suočavanje s pandemijom bolesti COVID-19 i brzi oporavak. Donošenjem ove Preporuke jasno se pokazuje posvećenost država članica rješavanju višestrukih izazova s kojima se suočavaju romske zajednice diljem EU-a. Preporuka će nam poslužiti kao smjernica za postizanje mjerljivih rezultata tijekom sljedećih deset godina i za rješavanje dugotrajnih nepravdi, diskriminacije i isključenosti.

Preporuka uključuje veću usredotočenost na partnerstva i institucionalne kapacitete, potporu civilnom društvu i razvoju zajednice, bolju upotrebu sredstava i pojačano praćenje. Borba protiv antiromizma, kao posebnog oblika rasizma, također će biti tema prvog europskog sastanka na vrhu o borbi protiv rasizma 19. ožujka. Više informacija dostupno je na internetu u informativnom članku i na internetskim stranicama o jednakosti, uključenosti i sudjelovanju Roma u EU-u.