CJENIK OGLAŠAVANJA U PROGRAMU RADIO BARANJE

CJENIK PROPAGADNIH PORUKA

TERMIN

10 sec

15 sec

30 sec

45 sec

60 sec

07h-19h

25,00 kn

35,00 kn

50,00 kn

70,00 kn

90,00 kn

19h-07h

20,00 kn

25,00 kn

40,00 kn

55,00 kn

75,00 kn

U određeno vrijeme

+30%

+ 30%

+ 30%

+ 30%

+ 30%

  • IZRADA REKLAMNOG SPOTA/PRODUKCIJA

ČITANI SPOT – tekst klijenta bez obrade

100,00 kn

JEDNOSTAVNI SPOT – obrada teksta, glazbena podloga, jedan glas

400,00 kn

REKLAMNI SPOT – obrada teksta, glazbena podloga, zvučni efekti, dva glasa

800,00 kn

  • CJENIK PROPAGADNIH EMISIJA

TERMIN

5 min

10 min

15 min

30 min

60 min

EMISIJA

200,00 kn

350,00 kn

500,00 kn

900,00 kn

1.500,00 kn

REPORTAŽA

150,00 kn

300,00 kn

500,00 kn

1.000,00 kn

1200,00 kn

NAGRADNA IGRA

100,00 kn

250,00 kn

400,00 kn

900,00 kn

  • POPUSTI

Za više od 30 emitiranja

5%

Za više od 60 emitiranja

10%

Za više od 90 emitiranja

15%

Avans na plaćanje

10%

Agencijska provizija

20%

Reklama u točno određeno vrijeme

+30% na cijenu

  • Za veći broj emitiranja odobrava se dodatni popust.

  • WEB PORTAL

VRSTA

VELIČINA/POZICIJA

CIJENA

FULL BANER

710×120 px statični

1.500,00 kn

MICRO BANER

200×100 px statični

500,00 kn

VERTICAL BANER

210×400 px statični

1.200,00 kn

VIDEO SPOT

300×300 px 1 mjesec

2.000,00 kn

BACKGROUND BANER

1690×800 pxl na naslovnici

3.000,00 kn

BANNER

Otkup autorskih prava

500,00 kn

  • Navedene cijene su u NETO iznosima i uvećavaju se za PDV od 25%.