Tko će nositi maske u novoj školskoj godini?

Predstavljen okvir epidemioloških mjera za novu školsku godinu. Učenici će je započeti u školskim klupama što je najvažnije za njih, ali je izuzetno važno i roditeljima, nastavnicima i svim ostalima koji su uključeni u obrazovni proces. Mjere su primjerene trenutku i bit će manje striktne nego prošle godine, ali uz vođenje računa o zaštiti mladih generacija – javlja Vlada RH

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeli su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini ’21./22. Cijeli dokument sadržava 16 stranica s uputama od praćenja temperature za nastavnike, procjene roditelja slanja djeteta u školu usljed eventualnih simptoma, preko distance, razmaka, provjetravanja i dezinfekcije ruku i površina, do maski za lice, susretanja i niza drugih elemenata.

Izdvajamo dio o nošenju maski;

Maske su obvezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske, osim pod točkom 1.):

 1. medicinske maske i viziri su potrebni odgojiteljima/učiteljima/nastavnicima samo ako dijete/učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu/učeniku potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje djeteta/učenika omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se to dijete/učenik/ izolira u
  zasebnoj prostoriji dok po njega ne dođe roditelj/staratelj, a odgojitelj/učitelj/nastavnik koji nadzire dijete/učenika treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Nakon odlaska djeteta iz dječjega vrtića, odnosno učenika iz škole, dezinficira se prostorija u kojoj su dijete ili učenik bili izolirani, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, no prednost se daje pranju ruku vodom i sapunom. Unaprijed je potrebno odrediti prostor za izolaciju bolesnog djeteta/učenika te odgojnoobrazovnoga radnika koji će biti s njim do dolaska roditelja, 9/16
 2. prilikom potrebe za intimnom njegom djeteta/učenika,
 3. prilikom komunikacije djelatnika u zbornici i drugom odgovarajućem prostoru licem u lice,
 4. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan,
 5. u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz,
 6. za učitelje i nastavnike koji provode nastavu u kući učenika,
 7. za pomoćnike u nastavi, njegovatelje i zdravstvene radnike u ustanovama s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju,
 8. za trećeg odgojitelja u predškolskoj ustanovi koji obavlja poslove pomoćnika djetetu s teškoćama u razvoju, pomoćnoga djelatnika za njegu, skrb i pratnju djeteta rane i predškolske dobi te zdravstvenu voditeljicu,
 9. učenicima od 5. razreda OŠ nadalje, učiteljima predmetne nastave/nastavnicima te stručnim suradnicima, ako je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) manji od 1,5 m,*
 10. učenicima i nastavnicima srednjih škola ako je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) manji od približno 2 m,*
 11. učenicima od 5. razreda OŠ nadalje, učiteljima predmetne nastave/nastavnicima, stručnim suradnicima te učenicima i nastavnicima srednjih škola kada dolazi do miješanja učenika različitih razrednih odjela (osim na sportskim aktivnostima),
  *U slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i suglasnost osnivača, može odlučiti da za pojedinu školu učenici ne moraju nositi maske te da nastavnici u učionici ne trebaju nositi masku iako je razmak manji od navedenog, kao i obvezu nošenja maski čak i prilikom navedenih razmaka u učionici u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije.
 12. učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi,
 13. odgojiteljima/učiteljima/nastavnicima i svim drugim djelatnicima škole prilikom prolaska hodnikom i sl.,
 14. učiteljima predmetne nastave/nastavnicima te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske. Ako se maske nose u ovim ustanovama, potrebno ih je nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta. Djeca rane i predškolske dobi, učenici do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred), kao i učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe, ne nose zaštitne maske. Izuzet od obveze nošenja maske u školi može biti samo učenik/djelatnik čije zdravstveno stanje to onemogućuje; navedeno utvrđuje nadležni školski liječnik za učenika ili obiteljski liječnik za
djelatnika.

foto:pixabay