Ministarstvo objavilo poziv za dodjelu stipendija u STEM područjima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj, a prijave se mogu podnijeti do 9. studenoga u 12 sati.

STEM studijskim programima smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studijski programi kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog programa za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice EU, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu, koji su upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, diplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne, preddiplomske stručne, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom i kratkom stručnom studiju, koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini te višu godinu studija.

Ministarstvo je prije objavilo da će se u akademskoj godini 2022./2023. dodijeliti 1144 državne stipendije u STEM područjima znanosti. Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od 4520 kuna (600 eura) za STEM nastavničke studijske programe te 2260 kuna (300 eura)za ostale STEM studijske programe.

Rang-liste bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije 60 dana od zatvaranja poziva.

Prijave se podnose u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr. do srijede, 9. studenoga do 12 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu: stem-stipendije@mzo.hr

Izvor: Hina