Smanjeno iseljavanje u Osječko-baranjskoj Županiji

Državni zavoda za statistiku objavio je nedavno podatke o migracijama stanovništva Republike Hrvatske u 2020. godini. Prema objavljenim podacima, na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je smanjenja odseljavanja i u inozemstvo, ali i u druge županije u odnosu na godinu ranije. Naime, tijekom 2019. godine u inozemstvo je odseljeno 3.069 osoba, dok je ta brojka u 2020. godine manja za 33,8 i iznosi 2.032 osobe. Odseljenih stanovnika u drugu županiju tijekom 2019. godine bilo je 1.971, a tijekom 2020. godine 1.511, što je smanjenje od 23,34%.

Nastavak je ovo pozitivnog trenda započetog 2018. godine kada je odseljavanje u druge županije smanjeno za 2,1%, a ono u inozemstvo za značajnih 28,6%. Tijekom 2019. godine u usporedbi s godinom ranije smanjenje je odseljavanje u druge županije za 5,3%, a u inozemstvo za 15,6%

Osim smanjenja odseljavanja, kao značajni doprinos stvaranju pozitivnih demografskih trendova svakako je i podatak da je tijekom 2020. godine povećan broj osoba koje su se doselile na područje Osječko-baranjske županije. Doseljenih iz inozemstva ukupno je 1.328, što je za 8,4% više u odnosu na godinu dana ranije kada je doseljeno 1.225 osoba, a doseljenih iz drugih županija ukupno je 1.267, što je za 0,7% više nego godinu dana prije, kada je doseljeno 1.258 osoba.

Negativan saldo ukupne migracije odnosno razlika između ukupnog broja doseljenih iz drugih županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz naše županije u druge županije i inozemstvo za 2020. godinu je 948 osoba, što je smanjenje od 62,9% u odnosu na godinu dana ranije, kada da je negativan saldo uključivao 2.557 osoba.

Uvažavajući činjenicu da pozitivni demografski trendovi imaju značaja utjecaj na cjelokupno društvo te da su stimulirajući faktor gospodarskog rasta, Osječko-baranjska županija i nadalje će kroz svoju razvojnu politiku sveobuhvatnim i dugoročnim pristupom te konkretnim projektima nastojati poboljšavati i ublažavati demografske procesa na svom području.

FOTO : PIXABAY