Paulić: stabilno poslovanje nema veze s povećanjem cijena odvoza komunalnog otpada

Na priopćenje GO SDP-a Beli Manastir vezano za poskupljenje odvoza otpada, reagirao je direktor Baranjske čistoće Damir Paulić i naglasio kako uspješno poslovanje tvrtke nema nikakve veze s povećanjem cijena odvoza miješanog komunalnog otpada. Riječ je o zajedničkom dogovoru svih općina i Grada Belog Manastira vezano za paušal od 40 kuna, na to se dodaje 6 kuna po odvozu standardnog spremnika od 120 litara. Paulić kaže kako korisnici sami odluču koju će cijenu odvoza platiti, a sama usluga je dodatno proširena na odvoz biootpada jednom tjedno bez dodatne naplate. – sve navedeno u cilju poštivanja zakonske obveze o smanjenju količine miješanog komunalnog otpada. Propćenje prenosimo u cijelosti:

”Marko Bogatić (SDP) kontinuirano proziva poslovanje Baranjske čistoće, tj. svoja politička promišljanja kreira isključivo prozivanjem uspješne tvrtke Baranjske čistoće, tj. kao da druge aktivnosti u javnom prostoru ne postoje, što je potpuno promašen politički diskurs što se i pokazalo na lokalnim izborima 2021. godine – povijesni broj mandata. Vjerujemo da građani prepoznaju dosadašnji rad i projekte aktualne pozicije.

Poslovanje Baranjske čistoće se potvrđuje kontinuiranim stabilnim poslovanjem:

Ovi poslovni rezultati nemaju nikakve veze sa novim Cjenikom iz 2022. godine. Ja sam predložio SDP-u suradnju i pružio sam ruku nakon izbora 2021. godine s ciljem što uspješnije realizacije projekata i ostvarivanje ciljeva javnog interesa – isto držim i dalje. Novim Cjenikom Baranjske čistoće za usluge gospodarenja otpadom su određene najniže cijene u našem okruženju (regiji), a dok u odnosu na ostalo područje RH, višestruko su niže. Neprihvatljivo je da SDP (Marko Bogatić) proziva Baranjsku čistoću za visoku cijenu usluge gospodarenja otpadom dok je ista ta cijena npr. u „Unikom“ Osijek (gdje je Marko Bogatić zaposlenik) četverostruka za nekućanstvo u odnosu na kućanstvo: za kućanstvo je 6 kuna po odvozu, dok za nekućanstvo 24 kuna po odvozu – spremnik 120 litara!

Cjenik se pripremao i koordinirao u razdoblju sedam mjeseci 2022. godine i 30 dana ja bio na internetskom savjetovanju na kojem nije bilo nikakvih prijedloga ili primjedbi od strane SDP Beli Manastir.
Standardna cijena odvoza otpada prema Cjeniku je 6 kuna/posuda od 120 litara. Paušal je određen od strane JLS 40 kuna mjesečno. Sve ostalo je rukama korisnika, tj. isti određuje visinu svog mjesečnog izdatka – veća količina povlači veći iznos. Također, korisnik ima izbor da izjavom se odredi o statusu kućnog kompostiranja, za što se dodatno korisniku umanjuje mjesečni iznos za 5 kuna ako se provodi kućno kompostiranje. Sukladno navedenom korisnik ostvaruje uslugu s mjesečnim izdatkom za isto od 53 kune, što je niži iznos nego prema starom Cjeniku.

Navedenim priopćenjem SDP-a BM „zaboravila“ se ključna činjenica kojom se dodatno osigurava korisnicima za istu cijenu: prihvat biootpada i to svaki tjedan. Znači radi se o proširenoj usluzi za istu cijenu. Zakonska obveza je smanjiti komunalni otpad, tj. preusmjeriti iz komunalnog otpada u biootpad – razvrstavanjem. Ključno je za razumijevanje da se za navedenu cijenu uvodi dodatna četiri odvoza, a ne poskupljenje koje proizlazi smanjenjem odvoza komunalnog otpada u korist biootpada. U standardnoj usluzi su dva komunalna odvoza plus četiri odvoza biootpada, što je šest odvoza u jednom mjesecu, a ne kako se pokušava prikazati prepolovljen broj odvoza za istu cijenu!

Neprimjereno je prozivanje Baranjsku čistoću za uređivanje i opremanje groblja u koja su u zadnje četiri godine znatno uloženo i ista se i dalje uređuju, Zaboravilo se na činjenice „hodanja po blatu za vrijeme sprovoda“, zapuštenu ogradu bodljikavom i hrđavom žicom („zid kolumbarij Prince“), kontejneri s deponijama otpada bez razvrstavanja otpada itd. Današnja groblja su uredna i grobna naknada je najniža u regiji.

Nepotrebna su neosnovana prozivanja koja proistječu iz neznanja i nepoznavanja propisa i to prozivati jedan od najboljih projekata „Gradske Autostaze“ kojim Beli Manastir svrstava u skup rijetkih gradova Europe koji osiguravaju građanima ovakav javni servis. Niti groblja niti gradski prijevoz nemaju nikakve veze sa poslovanjem gospodarenja otpadom, tj. financiraju se iz sasvim drugih izvora.” piše u propćenju kojega je potpisao direktor Baranjske čistoće Damir Paulić.