Reakcije gradskih tvrtki na optužbe SDP-a

Nakon priopćenja SDP-a Beli Manastir o podnesenom financijskom izvješću i izvješću o radu Stanouprave i Baranjske čistoće, te neodgovornom trošenju javnog novca, optužbe su demantirali direktori tvrtki u svojim priopćenjima.

PRIOPĆENJE SDP-a BELI MANASTIR

Priopćenje direktora Stanouprave Marijana Perana:

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira prihvatilo je GFI tvrkte Stanouprava d.o.o, sa 14 glasova ZA i 2 glasa PROTIV (SDP). Izvješće je to o uspješnom poslovanju Stanouprave d.o.o., koja je ostvarila dobit u iznosu od 142.221,14 kuna i povećala prihode za oko 400.000,00 kuna. Podsjećam, u poslovnoj 2016. godini godini, kada je gospodin Marko Bogatić bio predsjednik Skupštine društva, Stanouprava je poslovala s gubitkom od 112.817,19 kuna. Stanouprava d.o.o. u kojoj sam direktor od 1.9.2017. godine bilježi rast i  isključivo pozitivne poslovne rezultate, te napominjem da se financiramo isključivo svojim radom odnosno poslovima koje obavljamo, a ne iz proračuna Grada Belog Manastira ili na teret građana. Povećan broj zaposlenih, povećanje plaća, isplata svih pripadajućih dodataka djelatnicima (božićnica, uskrsnica, regres i dr.), povećanje imovine društva, rješavanje nagomilane problematike na stambenima zgradama od prijašnjih godina, promptno otklanjanje kvarova na stambenim zgradama, očito dva vijećnika SDP-a u Gradu Belom Manastiru vide kao problem a ne kao pozitivni pomak. Napominjem da u ovom trenu nema raspisanih natječaja za energetsku obnovu zgrada, te odluku o prijavi na taj natječaj donose suvlasnici stambene zgrade, a ne tvrtka Stanouprava d.o.o.

Priopćenje direktora Baranjske Čistoće Damira Paulića:

”Izvješće je to o uspješnoj poslovnoj godini jer iza nas su investicije od preko 4,5 milijuna kuna, povećanje prihoda za 2 milijuna kuna i novo zapošljavanje 25 nezaposlenih osoba. Javno iznesena i objavljena prozivanja i kritiziranja od strane predsjednika GO SDP Beli Manastir Marka Bogatića su apsolutno neutemeljena i samo potvrđuju nekompetentnost, nepoznavanje stvarnih činjenica i neargumentirano i difamantno iznošenje krivih podatka, te dajem navedenom gospodinu preporuku da se prije iznošenja netočnih činjenica i pogrešnih zaključaka savjetuje sa stručnom osobom, kakvih vjerujem ima u stranci u čije ime i pod čijim znakom govori. Bez pravilnih znanja i kvalificirane stručnosti vrlo lako se upadne u javno iznošenje neistina i kleveta i obmanjivanje javnosti, što je kažnjivo. Ponavljam da trgovačko društvo Baranjska čistoća ima odličnu bilancu – potraživanja od kupaca su imovina, a ne dugovanja, nema niti jednu kunu duga već samo potraživanja koja se vrlo uspješno naplaćuju, posebno nakon uvođenja naprednog sustava koji je tvrtka pokrenula pod nazivom „Derivacija duga“, čime se ostvaruje vrhunski financijski tijek, što može biti samo putokaz drugim tvrtkama za postizanje uspješnog financijskog tijeka. O sindromu „zastare“, „vrijednosnom usklađenju“, nabrajanju „miliona“ i slično, što pojedine osobe već godinama ponavljaju, podsjetio bih ga, i druge stručnjake, na ne tako davna vremena kad je kao predsjednik skupštine društava u vlasništvu Grada i drugih JLS pozivao plaćene naručene revizore (jedan takav „revizor“ je upravo na ovom području izgubio sudski spor) i pročitajte već jednom „Računovodstvene politike“ – financijska pravila. 25 novozaposlenih radnika u Baranjskoj čistoći je ponos i uspjeh u postojećim uvjetima odlazaka cijelih obitelji iz našeg grada. Zaključak g. Bogatića da su nepotrebno zaposleni jer je isti opseg rada samo pokazuje demagogiju i politikanstvo, a ne brigu za javni interes kako to on pokušava prikazati, jer prihod Baranjske čistoće uslijed vlastitih aktivnosti i proširenja poslova porastao je za dva milijuna kuna, te je Baranjska čistoća među vodećim tvrtkama u gradu s prihodom od izravne aktivnosti preko 12 milijuna kuna. Kleveta je g. Bogatića da je Baranjska čistoća dobila subvenciju u iznosu od 1,2 milijuna za održavanje likvidnosti i daljnje funkcioniranje. Baranjskoj čistoći su transferirana namjenska sredstva za nabavu reciklažnog dvorišta, deponije i kanti što je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave, ali kada isto ide preko tvrtke, investicije ne podliježu poreznoj obvezi. Niti jedna kuna nije utrošena protivno ugovoru o nabavi navedenog. Što se tiče pozivanja revizije – ja sa revizijama nemam problem jer radim po zakonu. Ja sam pozvao reviziju zbog nezakonitog poslovanja i utaje poreznih naknada za vrijeme dok je g. Bogatić bio u skupštini i zamjenik gradonačelnika a Baranjska čistoća je godinama „zaboravila“ izvršiti prijave i uplatiti obvezne mirovinske doprinose kao i godinama nije uplaćivala državne upravne pristojbe u proračun RH po osnovi uprave groblja – što sam ja naknadno uplatio. Stalno plašenje građana s podizanjem cijena koje „prognozira“ g. Bogatić je ipak temeljeno na populističkim pretpostavkama, budući da Baranjska čistoća u mandatu ove uprave nije podizala cijene. Moram podsjetiti da je podizanje cijena ipak iz razdoblja kada je g. Bogatić bio u skupštinama društava: Baranjska čistoća (01.02.2015.) i Baranjski vodovod (01.04.2015.). U mandatu sadašnje uprave povećani su prihodi preko 2 milijuna, zapošljava se kontinuirano na različitim poslovima 25 djelatnika, investiralo se preko 4,5 milijuna bez ikakvog povišenja cijene usluga i ista se za naše korisnike neće povisiti već naprotiv – građanima kontinuirano osiguravamo brojne poticaje kao npr. „Nagradni cassa sconto“, a od danas i „Okolišni poticaj“ kao i uspješno racionaliziranje transportnih troškova te će se ušteđena sredstva usmjeriti u isplate građanima „Okolišni poticaj“.”