Izgradnja ceste – Kneževi Vinogradi – III. faza

U svečanoj sali Iris na sportsko-rekreacijskom centru Kneževi Vinogradi održana je završna konferencija projekta ˝Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi III. faza˝.

Projekt koji je započeo s provedbom 01. rujna 2019. godine odnosio se na izgradnju ceste i oborinske odvodnje u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi. Izgrađeno je 1,3 kilometara nove ceste te je posađen zaštitni drvored crnog jasena kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i spriječilo širenje buke.

Osnovni cilj projekta bio je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kn. Vinogradi i Baranje kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva te stvoriti i povećati prilike za zapošljavanje stanovništva.

Projekt koji se odnosio na nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi imao je za svrhu izgraditi novu te ojačati postojeću poslovnu infrastrukturu kroz ulaganja na poboljšanju učinkovitosti, sposobnosti, kvaliteti i privlačnosti postojeće poslovno poduzetničke zone kao i gospodarskih subjekata te stvoriti preduvjete za razvoj svih oblika poduzetničkih djelatnosti u Općini Kneževi Vinogradi i cijeloj Baranji.