Propisani osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi s ciljem zaštite proizvođača

Nastavno na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN, 52/21), koji stupa na snagu 1. rujna 2021., donesen je Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (NN 93/2021) koji stupa na snagu 2. rujna 2021. čime je ispunjena obveza donošenja podzakonskog akta.  U cilju zaštite proizvođača Pravilnik propisuje poljoprivredne i prehrambene proizvode, pokvarljive i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, koji su od vitalnog značenja za održivost poljoprivrede (mlijeko i mliječni proizvodi, svježe goveđe/teleće, svinjsko i meso peradi, svježe voće i povrće, brašno i kruh, šećer, biljna ulja u prehrani), uvode se nepoštene trgovačke prakse prodaje tih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene, kao i prodaje po prodajnoj cijeni koja je za krajnjeg potrošača niža za više od 34 % od krajnje prodajne cijene. 

Zakonom se osigurava dosljedno ispunjavanje zadaće usklađivanja s EU Direktivom 2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (dalje: Direktiva) za koju je obveza država članica da do 1. studenog 2021. započnu s primjenom, kao i daljnje uređivanje poslovnog ponašanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi. Zakonom se proširuje obuhvat proizvoda u odnosu na obuhvat propisan Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN 117/17), pojedini pojmovi se suštinski usklađuju i ujednačavaju s Direktivom, promjenom praga ukupnog godišnjeg prihoda proširuje se obuhvat adresata na koje se odnosi Zakon, a svi kupci i s njima povezana društva s ukupnim godišnjim prihodom iznad 15 milijuna kuna ulaze u obuhvat Zakona. Nadalje, preciznije se uređuje obveza postojanja pisanog ugovora između kupca i dobavljača te pravila i odgovornosti vezana za izdavanje računa i otkupnog bloka. U popis nepoštenih praksi se uključuju i nepoštene prakse propisane Direktivom, čime se proširuje obuhvat pojava nepoštenih trgovačkih praksi s prijašnjih 33 na 43, a kao novost uvode se i nenajavljene pretrage te zaštita identiteta stranke, što se očekuje da će rezultirati većim brojem prijava potencijalnih nepoštenih trgovačkih praksi. Za provedbu Zakona nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja će sustavnom primjenom postupaka kontrole i novčanih kazni kažnjavati počinitelje povreda odredbi ovog Zakona, iako je glavni cilj utvrđenih i uspostavljenih kazni odvraćanje od počinjenja nepoštenih praksi.