DV Cvrčak – upis djece

Dječji vrtić “Cvrčak” Beli Manastir poziva na podnošenje prijava za upis djece u novu pedagošku godinu, od 20. do 31. svibnja putem mail adrese: vrtic.cvrcak@gmail.com ili poštom na adresu “Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir, 31 300 Beli Manastir, Vladimira Nazora 34a”.

Prijave za upis podnose se za objekte i programe

BELI MANASTIR – primarni program jaslice i primarni program vrtić

BRANJIN VRH – primarni program obogaćen sportskim sadržajem

ŠEĆERANA – primarni program jaslice i primarni program vrtić

Obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića: www.dvcbm.hr ili u zgradi vrtića u Belom Manastiru od 20. svibnja 2021. godine. U programe vrtića upisuju se djeca roditelja/skrbnika koji imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira. U jaslički program upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navrše jednu godinu života.

Roditelji/skrbnici moći će identificirati svoje dijete na listama primljene djece putem identifikacijskog broja dostavljenog na e-mail adrese roditelja nakon predaje zahtjeva. Identifikacijski broj djeteta dodjeljuje se radi zaštite osobnih podataka djeteta u skladu za zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugih važećih propisa.

Liste primljene djece bit će objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama vrtića u Belom Manastiru, Branjinom Vrhu i Šećerani najkasnije trideset dana od dana završetka roka za predaju prijava.

Uz zahtjev za upis  prilaže se slijedeća dokumentacija:

 1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili Rodni list (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. Preslika osobnih iskaznica roditelja
 3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 4. Dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu i utvrđivanju visine roditeljskog udjela u cijeni programa :
  – preslika Rješenja da je roditelj djeteta invalid domovinskog rata s utvrđenim invaliditetom od 40-100%
  – preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljskoj obitelji
  – preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili Rodnog lista za djecu koja su istovremeno  upisana u vrtić
  – dokaz o samohranosti roditelja ( smrtni list za preminulog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom uzdržavanju kazne )
  – preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje teškoće u  razvoju djeteta (Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja)
 5. Presliku knjižice procijepljenosti
 6. Potvrda poslodavca o radnom statusu roditelja

Prilikom potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama između davatelja i korisnika usluga uz zahtjev za upis roditelji djece koja se prvi puta upisuju i roditelji djece koja su u protekloj pedagoškoj godini upisana u vrtić prilažu:
-obrazac obračuna plaće
-elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranja

Sve obavijesti o upisima mogu se dobiti na telefon 031/701-318, ili u prostorijama vrtića u Belom Manastiru svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

U skladu s programom zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06, 121/07) upis djeteta u  Dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.