Započelo razminiranje dijela Kopačkog rita

Po završetku poslova razminiranja koji su započeli 14. srpnja, dodatnih 1,5 četvornih kilometara na području Kopačkog rita bit će isključeno iz minski sumnjivog područja. U cilju bolje koordinacije djelovanja te sa svrhom osiguranja sigurnosti pirotehničara te poštivanja mjera zaštite prirode, održan je sastanak predstavnika Javne ustanove Park prirode Kopački Rit, predstavnika izvoditelja te predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite.

Razminiranje područja Kopačkog rita primarni je cilj projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji –  Naturavita“, financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“, a aktivnost razminiranja financirana je s 250 milijuna kuna uz 85% osiguranih bespovratnih sredstava Europske unije. Kopački rit jedno je od najzagađenijih minski sumnjivih područja, što je potvrdio pronalazak nešto više od 5.600 mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava kroz realizaciju Naturavite.

Poslovi razminiranja koji će se obavljati tijekom narednih 90 radnih dana, ukupne su vrijednosti 11,2 milijuna kuna, osiguranih u državnom proračunu, te će ih, uz posebne mjere zaštite prirode, obavljati 130 pirotehničara isključivo ručnom metodom.

Dovršetkom navedenih poslova, na području Osječko-baranjske županije preostat će nešto manje od 5 četvornih kilometara minski sumnjivog područja, koje se u potpunosti planira razminirati sljedeće godine.

MUP/Ravnateljstvo civilne zaštite