Razminiranje i u Dardi

Uvođenjem u posao djelatnika tvrtke „Istraživač“ d.o.o. Nuštar od strane Hrvatskog centra za razminiranje, 19. svibnja počelo je razminiranje zadnjih preostalih minsko sumnjivih poljoprivrednih površina na području Osječko-baranjske županije, a riječ je 912.748 m² na području općina Šodolovci i Darda.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a njegova ukupna vrijednost je 7.162.787,45 kuna. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Predmetne površine sastavljene su od 2 cjeline; površine u Općini Šodolovci iznose 734.539 m² (južno i jugoistočno od naselja Šodolovci), a 178.209 m² nalazi se u Općini Darda (jugozapadno od Darde i neposredno uz zapadnu obilaznicu grada Osijeka).

Kako je rekao župan dr. sc. Vladimir Šišljagić, ovim projektom u potpunosti će se riješiti pitanje miniranosti poljoprivrednih površina u Osječko-baranjskoj županiji.