Raspored odvoza razvrstanog otpada – travanj 2021.

Baranjska čistoća u travnju odvozi papir i plastiku prema sljedećem rasporedu:

PAPIR
12.04.2021. – općine Petlovac i Čeminac
13.04.2021. – općine Darda i Jagodnjak
14.04.2021. – općine Draž i Bilje
15.04.2021. – općine Popovac i Kneževi Vinogradi
16.04.2021. – Beli Manastir i prigradska naselja

PLASTIKA
19.04.2021. – općine Petlovac i Čeminac
20.04.2021. – općine Darda i Jagodnjak
21.04.2021. – općine Draž i Bilje
22.04.2021. – općine Popovac i Kneževi Vinogradi
23.04.2021. – Beli Manastir i prigradska naselja