Prometna regulacija u KBC-u Osijek!

Klinički bolnički centar Osijek počinje s izgradnjom slobodno stojeće zgrade Objedinjene hitnog bolničkog prijama, dnevne bolnice jednodnevne kirurgije sa istočne strane Kliničk bolničkog centra Osijek.

Nastavno na navedeno, Klinički bolnički centar Osijek, treba, zbog kolizije cestovnog i pješačkog koridora sa izvođenjem radova, privremeno odrediti nove pješačke i cestovne Koridore kako slijedi:

  • pješački ulaz u KBC Osijek biti će iz pravca parka kraljice K. Kosača prema prolazu Klinike za neurokirurgiju i Klinike za psihijatriju (novi južni pješački ulaz s trijažom) – pješački izlaz iz KBC Osijek biti će na izlazu Zapad u ulici C. Monspergera i izlazu Istok pored Klinike za unutarnje bolesti za bolesnike – uredovno vrijeme Istočnog izlaza od 07.00 h-19.00 sati
  • pješački izlaz za djelatnike bit će na izlazu Zapad u ulici C. Monspergera, izlazu Istok pored Klinike za unutarnje bolesti (uredovno vrijeme Istočnog izlaza od 07.00 h- 19.0 sati), te na izlazu Jug kroz OHBP
  • kolni ulaz za sva vozila biti će na Zapadnom ulazu iz smjera ulice C. Monspergera
  • kolni izlaz za sva vozila biti će u pravcu S ceste, odnosno izlaz pored Klinike za neurologiju ulijevanje u ulicu C. Monspergera
  • vozila HMP (dovoz hitnih bolesnika) koristiti će južni (OHBP) ulaz u KBC Osijek kroz park kraljice K. Kosača sa odvajanjem za dovoz pacijenata u respiracijski centar vozila sanitetskog prijevoza koristiti će ulaz Zapad iz ulice C. Monspergera, dok će izlaz za iste biti Zapad, pored Klinike za Neurologiju.
  • vozila JVP Grada Osijeka koristiti će sve raspoložive ulaze i izlaze u KBC Osijek vozila dostave za potrebe Odjela za prehranu, za dostavu u Centralno skladište KBC-a Osijek, za privremenu pohranu otpada, za dopremu medija stanice za tekući kisik privremeno će koristiti Istočni ulaz iz ulice J. Huttlera u određeno vrijeme u jutarnjim satima prije početka rada na gradilištu do nove obavijesti

Nova prometna regulacija je krenula od 17. srpnja.

foto: Facebook