Program poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi

Ponovno aktiviranje Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu objavljenog 14.04.2021. iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine u dijelu:

Mjera 2. Uklanjanje starih objekata

Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu.

S obzirom na ne promijenjene odredbe Javnog poziva da je rok za predaju zahtjeva 01.prosinac 2021.

Hep-plin