Popovac: sufunanciranje vozačkog ispita

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije.

Prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore u Mjeri 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije su učenici završnih razreda srednjih škola i osobe koje su završile srednju školu u razdoblju 2020-2022. godine s prebivalištem na području općine Popovac koje prvi puta polažu vozački ispit.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije:
– Trošak liječničkog pregleda
– Trošak osnovnih predavanja za prometne propise i sigurnosna pravila, prvu pomoć i upravljanje vozilom
– Troškovi prvog polaganja vozačkog ispita i prve pomoći

Općina će sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije 50% od ukupne cijene polaganja vozačkog ispita.

Podnositelji svoj zahtjev (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE POPOVAC, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac.

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Popovac za 2022. godinu.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za pojedinu mjeru koja je predmetom ovog javnog poziva.

Javni poziv
Obrazac VI
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac privole za obradu osobnih podataka