OBŽ: 182 pozitivna nalaza, Beli Manastir broji 9!

U zadnja 24 sata:

obrađeno: 491 uzorak

– pozitivno: 182 nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova Osijek 71, Našice 17, Valpovo 10, Beli Manastir 9, Belišće, Donji Miholjac i Đakovo po 7 te na području općina Čepin 12, Bilje i Erdut po 6, Antunovac 5, Ernestinovo 4, Bizovac, Đurđenovac i Koška po 3, Darda, Popovac i Semeljci po 2, Donja Motičina, Drenje, Feričanci, Jagodnjak, Petlovac i Podgorač po 1)

– hospitalizirano: 134 osobe (96 u KBC Osijek, 38 u OŽB Našice) od kojih su 24 u Respiracijskom centru

– preminulo je šest osoba (iz Đakova te s područja općina Bilje, Čepin, Donja Motičina, Đurđenovac i Koška, u dobi od 66 do 90 godina)

– 1.319 osoba u samoizolaciji