NS Beli Manastir – podjela lopti

NS Beli Manastir u suradnji sa HNS-om i ŽNS Osječko-baranjskim i uloženim svojim sredstvima nabavio je 50 lopti počeo sa podjelom nogometnim klubovima. Sveukupno će se podijeliti 250 lopti i 30 mreža.

Nogometni klub koji ima prijavljenu barem jednu mlađu selekciju u natjecanju u sezoni 2020/2021. dobiti će 15 lopti i 1 mrežu, a svi ostali klubovi dobit će 5 lopti i 1 mrežu.

Lopte se preuzimaju radnim danom od 8 – 12 sati na adresi Školska 3a, Beli Manastir (nastavno sportska dvorana). Sa Potrebno je ponijeti pečat kluba.