Lokalni izbori 2021.

ODLUKA O BIRAČKIM MJESTIMA ZA BELI MANASTIR

Ovdje možete pogledati kandidature za lokalne izbore 2021.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
župan i zamjenici
županijska skupština
zamjenik župana (srpska nacionalna manjina)

BELI MANASTIR
gradonačelnik i zamjenik
gradsko vijeće
zamjenik gradonačelnika (srpska nacionalna manjina)

OPĆINA BILJE
načelnik
općinsko vijeće
– zamjenik načelnika (mađarska nacionalna manjina)

OPĆINA ČEMINAC
načelnik
općinsko vijeće

OPĆINA DARDA
načelnik
općinsko vijeće
zamjenik načelnika (srpska nacionalna manjina)

OPĆINA DRAŽ
načelnik
općinsko vijeće
zamjenik načelnika (mađarska nacionalna manjina)

OPĆINA JAGODNJAK
načelnik
općinsko vijeće
zamjenik načelnika

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
načelnik
općinsko vijeće
zamjenik načelnika
zamjenik načelnika (srpska nacionalna manjina)

OPĆINA PETLOVAC
načelnik
općinsko vijeće

OPĆINA POPOVAC
načelnik
općinsko vijeće
zamjenik načelnika (srpska nacionalna manjina)