DiaHelp – aplikacija za pomoć osobama s dijabetesom

DiaHelp je prva hrvatska i u svijetu jedinstvena, sasvim besplatna, aplikacija za pomoć osobama s dijabetesom. Čine je mobitel aplikacije i portal za lociranje, povezivanje i informiranje dijabetičara pomoću virtualne zajednice osoba s dijabetesom, njihovih obitelji i prijatelja.

Nakon dvije godine osmišljavanja i razvijanja, DiaHelp aplikacija za osobe s dijabetesom – se dokazuje u praksi!

Projekt je od samog početka osmišljen i razvijen u Hrvatskoj.

Mreža DiaHelpera, korisnika besplatne aplikacije DiaHelp se u kratkom vremenu isplela po cijeloj Hrvatskoj.

  • Besplatna DiaHelp Aplikacija ima tri osnovne namjene:
  • kada se osoba s dijabetesom osjeća loše može poslati zahtjev za pomoć koji se prosljeđuje ranije definiranim kontakt osobama u SMS-u zajedno sa geolokacijom i svim DiaHelperima u blizini (DiaHelperi – osobe s instaliranom aplikacijom)
  • kada izgubi neku od medicinskih potrepština može poslati poziv u pomoć koji se isporučuje svim DiaHelperima na određenoj udaljenosti, s geolokacijom osobe u problemu
  • Informiranje, edukacija i osnaživanje osoba s dijabetesom!
  • Aplikacija je namijenjena svim osobama s dijabetesom, obitelji i prijateljima te je potpuno besplatna!
  • Aplikacija je u potpunosti osmišljena i napravljena u Hrvatskoj 🙂
  • DiaHelp aplikacija koristi najmodernije softverske tehnologije i dostupna je za Iphone i Android mobitele
  • Naravno, usprkos modernoj tehnologiji – ova aplikacija nije zamjena za Hitnu pomoć

Aplikacija je dizajnirana za iPhone i Android pametne telefone i dostupna na AppStore i Google Play. Nakon instalacije DiaHelp aplikacije na pametni telefon korisnik ili korisnica kreira profil u koji su uključeni bitni podaci o njegovom/njenom dijabetesu. Aplikacija koristi lokalni SMS sustav i najbolju dostupnu cloud tehnologiju. Popularizacija i veći broj korisnika, dijabetičara tipa 1 i tipa 2, u ovoj početnoj fazi primjene aplikacije ključni su faktori za postizanje cilja autora DiaHelpa a taj je stvaranje široke zajednice korisnika koja si međusobno pomaže.