Besplatni internet u Općini Petlovac

Općina Petlovac se kroz projekt WiFi4EU implementacijom pristupnih točaka modernizira i digitalizira.Ujedno se time omogućava besplatan pristup internetu. Kroz ovaj projekt instalirane su pristupne točke koje pokrivaju zgradu Općine s trgom u Petlovcu, Luču i Torjanicima, dok su u Baranjskom Petrovom Selu pokriveni Dom kulture, Društveni dom te nogometno igralište.

“Pristup internetu i povezanost iznimno su važni za društveni i gospodarski napredak općine Petlovac te zahvaljujemo Hrvatskom Telekomu na uspješnoj suradnji i implementaciji ovog projekta”, rekao je načelnik općine Milan Knežević.

Kroz ulaganja u razvoj optičke infrastrukture, omogućavanjem pristupa kvalitetnom internetu u urbanim i ruralnim područjima te implementacijom WiFi pristupnih točaka aktivno se radi na digitalizaciji Hrvatske. Hrvatski Telekom implementirao je besplatan wifi Internet na području Belišća , te općina Donji Andrijevci i Petlovac čime je građanima i posjetiteljima omogućen pristup internetu na javnim lokacijama,a u sklopu inicijative Europske komisije WiFi4EU dodijeljeni su vaučeri u iznosu od 15.000 eura.