Beli Manastir – Javni natječaj za prodaju nekretnina

Objavljuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Belog Manastira.

Pismene ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom PONUDA ZA NATJECAJ – KUPNJA NEKRETNINA – NE
OTVARAJ predaju se u Grad Beli Manastir, soba broj 22O ili poštom na adresu primatelja: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir.

Otvaranje ponuda obavit će se 18. srpnja 2024. godine u 12:00 sati, u Belom Manastiru, Ulica kralja
Tomislava 53, l. kat – vijećnica.