Batina: Spomenik pobjede u bojama Ukrajine

Batinska bitka vođena je između 11. i 19. studenoga 1944. između jedinica NOVJ i Crvene armije s jedne strane i jedinica Wehrmachta i njegovih saveznika s druge strane. Cilj jedinica NOVJ je bio oslobađanje Baranje, a sovjetske armije je bio da uspostavi mostobran za prelazak svojih tenkovskih jedinica na desnu stranu Dunava radi lakšeg zauzimanja Mađarske. S druge strane Nijemci su se trudili omogućiti povlačenje njemačkih i ostalih jedinica preko Hrvatske i Slovenije u Austriju. Batinska bitka okončana je pobjedom jedinica Crvene armije i NOVJ. To je jedna od nakrvavijih bitaka na ovim prostorima u kojoj je život ostavilo preko 3.000 vojnika s obje strane.

U Crvenoj je armiji, odnosno 3. ukrajinskom frontu, bilo najviše Ukrajinaca koji su i tada sanjali vlastitu državu, pa se Staljin kolaboracionista jednostavno mogao riješiti slanjem u “samoubilačku” akciju kakva je bila osvajanje Batine, a posebno ”krvave kote 169.” koja se nadvija nad Dunav. Kao znak solidarnosti s patnjama Ukrajinaca, čijom su krvlju natopljene batinske padine, nepoznati autor je obojio Augustinčićev Spomenik pobjede u boje ukrajinske zastave.