Baranjska čistoća – ponavljanje nepravilnosti

Iz Baranjske čistoće upućuju upozorenje zbog ponavljanja nepravilnosti, svima koji koriste komercijalnu uslugu najma i pražnjenja kontejnera, kako će u slučaju odlaganja neprimjerenih vrsta otpada te nepoštivanja potpisane Izjave o sukladnosti s katalogom otpada, Baranjska čistoća d.o.o. odmah zaustaviti uslugu i preuzimanje otpada ili će se za zbrinjavanje i razvrstavanje otpada teretiti naručitelj.

Jednako tako, ovim povodom potičemo sve prekršitelje na primjereno razvrstavanje i odlaganje otpada radi uspješnog procesa prijelaza na odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom i obveze razvrstavanja otpada.

Baranjska čistoća d.o.o. vjeruje u razumijevanje i dobru suradnju od strane korisnika u cilju uzajamne koristi i što duljeg održavanja belomanastirskog odlagališta otpada u funkciji te izbjegavanju mogućih prekršajnih kazni.