Baranjska razvojna agencija u Brifingu

U rujnu prošle godine osnovana je Baranjska razvojna agencija Beli Manastir, kojoj je temeljni cilj pomoć tvrtkama, OPG-ima i ostalim zainteresiranima za aplikacije na projekte unutar Hrvatske i prema fondovima EU-a. Predsjednica Upravnog vijeća Nevenka Kolesarić i direktorica BARE Milica Milosavljević pojasnili su u emisiji Brifing temeljnu svrhu osnivanja i plan rada za tekuću godinu.
{mp3}milica{/mp3}
Odmah nakon što je Gradsko vijeće prihvatilo osnivanje razvojne agencije postavilo se pitanje financiranja.
Postoje tri načina financiranja, a sve slične agencije teže ka samofinanciranju, istaknula je Kolesarić.
{mp3}kolesaric{/mp3}