Završna konferencija projekta: „Izgradnja kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira”

Završna konferencija održati će se u ponedjeljak 18. rujna 2023. godine u prostorijama Etnološkog  centra baranjske baštine, Kralja Tomislava 70, Beli Manastir s početkom u 13:00 sati.

Na završnoj konferenciji predstavit će se ciljevi i  postignuti rezultati svih projekata unutar Intervencijskog plana Grada Belog Manastira.

Vlada RH je u ožujku 2014. usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Republike Hrvatske (2014.-2020.), te u prosincu iste godine usvojila Program provedbe
Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.)
za razdoblje od 2014. do 2016. Specifični cilj 9b1 OPKK je jedan od mehanizama provedbe
ovog Programa, odnosno njegove točke 2.8. Strateško područje: Uravnoteženi regionalni
razvoj, Mjera 3: Priprema i provedba pilot projekata fizičke, ekonomske i socijalne
regeneracije depriviranih zajednica u slabije razvijenim urbanim i ruralnim područjima.
U svrhu ostvarivanja navedenih rezultata osmišljen je Program integrirane fizičke,
gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kojim se
predviđa komplementarno korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, odnosno
Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u cilju regeneracije
depriviranih područja. U skladu s OPKK u okviru SC9b1, Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije provelo je odabir područja u kojima će se provoditi Program
regeneracije među kojima je i Grad Beli Manastir.
Sporazum o provedbi Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda potpisan
je u Vukovaru 16. svibnja 2017. godine između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Grada Belog Manastira i Općine
Darda.
Ukupna planirana vrijednost iznosila je 207.179.000,00 kn (27.497.378,72 eur).

Razvojni prioriteti utvrđeni IP-om:
RP1 – Uređenje Branjinog Vrha,
RP2 – Javne funkcije Belog Manastira i Darde,
RP3 – Uređenje naselja Šećerana,
RP4 – Obrazovanje,
RP5 – Socijalna uključenost,
RP6 – Pomoć poduzetnicima (otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a)
RP7 – Pojedinačni projekti (otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
neprofitnih organizacija).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program
konkurentnost i kohezija, Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Belog Manastira.

Grad Beli Manastir u sklopu Intervencijskog plana uspješno je proveo 11 infrastrukturnih
projekata, 2 soft projekta te projekt Izgradnje kapaciteta gradske uprave Grada Belog
Manastira.
Kroz otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a ukupne vrijednosti 5.000.000,00
kn (663.614,04 eur) ugovoreno je 8 projekata, dok je u sklopu poziva na dostavu projektnih
prijedloga neprofitnih organizacija vrijednosti 8.004.263,79 kn (1.062.348,37 eur) ugovoreno
6 projekata.