“Vjera i kultura 2022.” – „OSMIJEH ZA DORIS“

Centar za kulturu Grada Belog Manastira u suradnji s Prijateljima svetog Martina, FKK „Baranja-film“ Beli Manastiri Centrom za mlade – Beli Manastir organizira manifestaciju “Vjera i kultura 2022.”

Ulaz na sva događanja je slobodan.

2. svibnja 2022. / ponedjeljak

IZLOŽBA STARIH MOLITVENIKA

Etnološki centar baranjske baštine

3. svibnja 2022. / utorak

PREDAVANJE: „LICA I NALIČJA SOCIJALNOG AKTIVIZMA“

Predavač: mr. sc. IGOR JAKOBFI

Etnološki centar baranjske baštine u 18.00 sati

3. svibnja 2022. / utorak

MOLITVA KRUNICE UTORKOM: „BUDI MUŠKO, MOLI KRUNICU“

Trg slobode ispred stope svetog Martina u 20.00 sati

4. svibnja 2022. / srijeda

KONCERT: NATAŠA ANTONIAZZO (mezzosopran) / MIA ELEZOVIĆ (glasovir)

Dvorana za produkcije Umjetničke škole Beli Manastir u 19.00 sati

Koncert uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

5. svibnja 2022. / četvrtak

PREDAVANJE: „MOLITVENICI S KRAJA 19. I POČETKA 20. STOLJEĆA U

BARANJSKOM PETROVOM SELU“

Predavačica: MARIJANA KUNA, dipl. knjiž.

Etnološki centar baranjske baštine u 18.00 sati

6. svibnja 2022. / petak

FILMSKA PROJEKCIJA IZNENAĐENJA

Mikro-kino FKK „Baranja-film“ Beli Manastir u 20.00 sati

7. svibnja 2022. /subota

KONCERT: „SLAVIMO GOSPODINA“

Koncert duhovnih šansona zborova Baranjskog dekanata

Župna crkva svetog Martina Beli Manastir u 17.00 sati

Tijekom manifestacije možete dati prilog za humanitarnu akciju „OSMIJEH ZA DORIS“