Prijava za pohađanje edukacije o uzimanju uzoraka iz tla i analizu tla u 2023.g

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – podsjeća na mogućnost održavanja edukacije za poljoprivrednike o uzimanju uzoraka tla i analizama tijekom 2023. godine.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

Ispitivanje plodnosti tla u užem smislu podrazumijeva uzimanje uzoraka tla, analizu ili procjenu mehaničkog sastava tla, agrokemijske analize tla i tumačenje rezultata sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 47/19).

Prijave za edukaciju – LINK