Ugovori s ribičkim udrugama

Osječko-baranjska županija s po deset tisuća kuna sufinancira izradu revizije ribolovno gospodarske osnove za četiri zajednice ribolovnih udruga s područja Županije.

Ugovori su potpisani 19. travnja, a župan Šišljagić je rekao  da imamo više od 8.000 ribiča, a Županija  u svojoj Strategiji razvoja  ima sportski ribolov kao značajnu granu  koja doprinosi razvoju kontinentalnog, odnosno ruralnog turizma. Ribiči itekako vode brigu o zaštiti voda i poribljavanja pa smo  odlučili s po 10.000 kuna pomoći ribičke udruge odnosno ribolovne zajednice da ispune svoje zakonske obveze kao i podizanje turističke kvalitete ponude. 

Nemojmo zaboraviti da je izvanredno organizirano Svjetsko prvenstvo u ribolovu na Staroj Dravi, a u pripremi smo  za ponovno održavanje takve manifestacije za tri godine. Zato ulažemo u ribiče jer privlače značajan broj ne samo onih koji love nego i onih koje ribolovce prate, kaže Šišljagić.

Županiji na pomoći se zahvalio i predsjednik Zajednice ribolovnih udruga Osječko-baranjske županije Anđelko Martinčević koji je istakao da Županija svih ovih godina daje veliku potporu u poribljavanju, razvoju sportskog ribolovnog turizma i našim manifestacijama kao niti jedna druga Županija ili lokalna samouprava u Hrvatskoj. Znam to jer kao dopredsjednik HSRS-a vidim kakva je situacija svugdje i na tome nam kolege zavide.

Cijena revizije je 50.000 kuna. Ova pomoć će nam pomoći jer nećemo morati zakidati poribljavanje pa ćemo moći u vode ubaciti planirane količine ribe. Ugovore su potpisali predsjednici Zajednica ribolovnih udruga Baranje, Osijeka, Donjeg Miholjaca i Valpova.