Pretvorimo teškoće u mogućnosti

UNICEF u Hrvatskoj  je ove godine pokrenuo kampanju za podršku djeci s teškoćama i njihovim obiteljima pod sloganom „Pretvorimo teškoće u mogućnosti“. Cilj kampanje je osigurati djeci s teškoćama u Hrvatskoj potrebne usluge rane intervencije.

Sredstva koja će biti prikupljena kampanjom UNICEF će ulagati u osiguravanje terapija, opreme i stručne podrške za djecu s teškoćama o njihove obitelji.

Pretvorimo teškoće u mogućnosti

Svjetski dan djece obilježio se 20. studenoga, na dan kad je prije 31 godinu usvojena Konvencija o pravima djeteta čija je ideja osigurati ispunjenje svih prava i osiguravanje jednakih prilika za zdrav i ispunjen život za svako dijete. Cilj UNICEF-ove kampanje je poboljšati životne uvjete djece s teškoćama u razvoju i pomoći osigurati da svako dijete s teškoćama u Hrvatskoj ima jednake mogućnosti za kvalitetnu skrb, obrazovanje i zaštitu.

Usluge rane intervencije još uvijek nisu dostupne brojnoj djeci i obiteljima u Hrvatskoj. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutno 24.000 djece s teškoćama ili u riziku od teškoća u razvoju u dobi od 0 do 5 godina koja su potencijalni korisnici tih usluga, ali samo 1 od 8 djece koristi usluge rane intervencije. Nedostatak dostupnih usluga rane intervencije ili nemogućnost pristupa tim uslugama, rezultiraju stvarnim preprekama za djecu i roditelje.

UNICEF kampanja za djecu s teškoćama u razvoju

U ovoj akciji prikupljaju se sredstva za:

* usluge *teleintervencije*, važne za obitelji koje nemaju pristup
uslugama zbog udaljenosti, troškova ili nedostatka dostupnih usluga

* opremanje *senzornih soba *tamo gdje su potrebe u Hrvatskoj najveće

* nabavu *didaktičke opreme *za pružatelje usluga za djecu s teškoćama
(obiteljski centri, centri za rehabilitaciju, centri za odgoj i
obrazovanje)

* *edukaciju*stručnjaka, terapeuta, njegovatelja i skrbnika
(zdravstveni radnici, stručnjaci u sustavu socijalne skrbi, udomitelji

{mp3}2020/UNICEF PRILOG{/mp3}

 

DONACIJE NA : unicef.hr ili tel.broj 0800 88 28

{youtube}{youtube}pC1vJtzjWtE{/youtube}