Potpisan Sporazum između Policijske uprave osječko-baranjske i Grada Osijeka

U prostorijama Grada Osijeka, gradonačelnik Ivan Radić i načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, Ladislav Bece potpisali su Sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnog projekta „Zajedno više možemo“.

Sporazum o međusobnoj suradnji potpisan je s ciljem provođenja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana svih životnih dobi i prevenciju svih oblika rizičnog ponašanja s naglaskom na prevenciju nasilja, ovisnosti, imovinskog kriminaliteta i prevenciju u cestovnom prometu.

Potpisivanjem sporazuma nadopunjena je izvrsna i dugogodišnja suradnja policije i Grada Osijeka čiji je cilj sinergijsko i preventivno djelovanje i stvaranje sigurne zajednice koja brine o svojim građanima te prepoznavanje Osijeka i Osječko-baranjske županije kao sigurne destinacije za život, rad i turizam.

PU OBŽ