Potpisan kolektivni ugovor za zaposlene u dječjem vrtiću “Cvrčak”

Grad Beli Manastir i Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske potpisali su Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću “Cvrčak” u Belom Manastiru.

Kolektivni ugovor odnosi se na razdoblje od četiri godine, a potpisan je nakon više održanih sastanaka između predstavnikaPregovaračkog odbora Grada Belog Manastira i Pregovaračkog odbora Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske.

Kolektivnim ugovorom definirano je zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme, odmori i dopusti, plaće, dodaci na plaće i naknade, ostala materijalna prava zaposlenih, prestanak ugovora o radu, upozorenje na obveze iz radnog odnosa, zdravlje i zaštita na radu, zaštita prava i dostojanstva radnika, djelovanje i uvjeti za rad sindikata, mirno rješavanje sporova te tumačenje ugovora i pravo na štrajk.

Novim Kolektivnim ugovorom nastavljena je dobra suradnja između Grada Belog Manastira i Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, koja je započela prije dvije godine kada je sklopljen prvi Kolektivni ugovor. Taj je ugovor bio temelj za uređivanje prava zaposlenika u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Beli Manastir i u ovogodišnjim pregovorima.

Iako Kolektivni ugovor nije promijenjen u dijelu plaća, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima unaprijeđena su materijalna prava radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Beli Manastir i to u dijelu koji se odnosi na plaćeni dopust, dodatke na plaću te prijevoz na posao. Također, novim Kolektivnim ugovorom obuhvaćena su i pitanja koja su bila predmet tumačenja prethodnog Kolektivnog ugovora, te je izvršeno usklađenje s trenutnom sistematizacijom u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Beli Manastir.