Popis poljoprivrede 2020.

popis poljoprivrede
popis poljoprivrede

Državni zavod za statistiku provodit će Popis poljoprivrede 2020. od 1. do 30. lipnja za poslovne subjekte definirane područjem A prema NKD-u 2007., te ostale subjekte koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Za OPG-ove popis će se provoditi od 14. rujna do 14. listopada.

Osnovna pitanja u upitniku su osnovni podaci, radna snaga, korištena poljoprivredna površina uključujući površine pod ekološkim uzgojem i površine u pripremi za ekološki uzgoj, način korištenja poljopri-vrednog zemljišta, navodnjavanje, stočarstvo te ostale životinje, objekti za smještaj životinja, gnojiva, mehanizacija i potrošnja gnojiva.

Prikupljanje podataka za poslovne subjekte i njihove dijelove provest će se izvještajnom metodom putem interneta, a iznimno putem tiskanih obrazaca.

Obuhvaćeni su poljoprivrednici s poljoprivrednim gospodarstvom koje ima:

– više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine i/ili 0,5 stoč-nih jedinica
– manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine, ali s naj-manje 0,1 hektarom voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim usjevima, presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje zajednice.

Popis poljoprivrede ne obuhvaća gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, šumarstvom i ribarstvom. Također, ne obuhvaća ni površine pod povrtnjacima za vlastite potrebe s manje od 100 m2. Popisivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava provode stručno osposobljeni  popisivači  Državnog  zavoda  za  statistiku  koji  provodi Popis poljoprivrede.

POPIS POLJOPRIVREDE 2020.