Podjela paketa hrane u C.K.

Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir i Općinsko društvo Darda dijele pakete hrane korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenike s mirovinama do 1.000 kn. Predviđena je podjela oko 1.500 paketa, a u Belom Manastiru i dijelu ostalih općina podijeljeno je oko 700 paketa. Preuzimanje paketa hrane moguće je u vremenu od 9.00 do 13.00 sati u Crvenom križu Beli Manastir. I Crveni križ Darda od petka, 02. srpnja počinje s podjelom paketa hrane, a preuzimanje paketa je od 8:30 do 14:00 sati svaki radni dan u Crvenom križu Darda.