Financiranje školskog pribora

Grad Beli Manastir će i ove godine sufinancirati nabavku školskih potrepština za školsku godinu 2022./2023. godinu.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi učenici osnovnih škola s područja Grada Belog Manastira i prigradskih naselja koji imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira.

O načinu i roku za ostvarivanje prava te iznosu sufinanciranja po učeniku, javnost će biti pravodobno obaviještena početkom mjeseca rujna.

Općina Draž obavještava učenike i roditelje kako će u novoj školskoj godini financirati nabavku radnih bilježnica, likovnih mapa, kutija za određene školske predmete te atlasa, a koji će ih dočekati na školskim klupama prvog dana škole.

U novoj školskoj godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je besplatne udžbenike za sve učenike.

Općina Darda će za nadolazeću školsku godinu, kao i prethodnih godina, svim učenicima Osnovne škole Darda osigurati besplatne radne bilježnice i bilježnice za sve predmete, koje će učenike dočekati na početku školske godine na školskim klupama.