Općina Bilje – podjela božićnica i stipendija učenicima i studentima

Za akademsku godinu 2023/24.g. dodijeljeno je:

23 stipendija redovnim studentima koji su upisali 1.akademsku godinu u iznosu od 53,09 eura/400,00 kuna mjesečno.

27 stipendija redovnim studentima viših akademskih godina koji su položili sve ispite sa ranijih akademskih godina u iznosu od 106,18 eura/800,00 kuna mjesečno.

Za školsku 2023/24.godinu u mjesečnom iznosu stipendije od 53,09 eura/ 400,00 kuna dodijeljeno je

20 stipendija učenicima srednjih škola

16 stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

Općina Bilje će i ove godine povodom Božića 2023.g. svojim umirovljenicima podijeliti dar prema Odluci općinskog vijeća Općine Bilje KLASA: 402-01/18-01/1, URBROJ: 2158-9-01-23-50 od 06. prosinca 2023.godine i to:

40,00 eura / 301,38 kuna po umirovljeniku sa mirovinom do 200,00 eura

30,00 eura/ 226,04 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 200,01-270,00 eura i

25,00 eura/ 188,36 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 270,01-400,00 eura.

Pravo na dar imaju svi umirovljenici sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Bilječija ukupna mirovina koju primaju sa osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i eventualno mirovinskog staža u inozemstvu ne prelazi 400,00 eura.

Zbog povećanja mirovina tijekom 2023.g., a samim time i ažuriranjem podataka, ovim putem pozivaju umirovljenike sa područja Općine Bilje da do 28. prosinca 2023.g. dostave:

  1. Obavijest o mirovinskim primanjima (odrezak) za listopad 2023.g.ili studeni 2023.g.
  2. Broj tekućeg/žiro računa na koji se uplaćuje mirovina
  3. Osobnu iskaznicu na uvid,

Isto mogu dostaviti svaki radni rad u vrijeme rada blagajne od 08,00-10,00 i od 13,00-14,00 sati ili na mail: dragana.kuzman@bilje.hr

Novi umirovljenici koji nisu još prijavljeni isto trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju, a trebaju potpisati i privolu/izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka.