Sjednica Savjeta za nacionalne manjine RH

Održana je telefonska sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Na dnevnom redu je, među ostalim, bio program rada Savjeta za nacionalne manjine za ovu godinu, kao i razmatranje pristiglih prijava udruga i ustanova nacionalnih manjina na javni poziv za 2022 godinu. Nakon razmatranja istih, za očekivati je da će Savjet i ove godine odluke o potporama donijeti u travnju.

Udruge i ustanove nacionalnih manjina imale su mjesec dana na raspolaganju kako bi pripremile i predale prijave na Javni poziv.

Ove godine je u državnom proračunu predviđeno 48,5 milijuna kuna za potpore (za 5% više nego 2021. godine), dok je ukupna vrijednost predanih prijava udruga i ustanova nacionalnih manjina potrebno preko 62,9 milijuna kuna. 232 udruge i ustanove 20 nacionalnih manjina predale su ukupno 1155 programa za potpore i ove godine u njihovim planovima predviđeno je održavanje više od petsto kulturnih manifestacija.

U svezi pristiglih prijava i ovaj put su naglasili kako će kao i dosada nadležno Povjerenstvo Savjeta za nacionalne manjine u svakom slučaju donositi odluke u skladu sa odgovarajućim propisima, i kriterijima uzimajući u obzir stavove stručnog Povjerenstva za raspodjelu sredstava.

Prema Róbertu Jankovicsu, članu Savjeta iz reda mađarske nacionalne manjine, kod ocjene Povjerenstva prijava na Javni poziv odlučujuće će biti i to da li je podnositelj namjenski utrošio potporu dodijeljenu za 2021. godinu, na što će Savjet za nacionalne manjine obratiti osobitu pažnju.

Oliver Matijević, izvršni predsjednik Demokratske zajednice Mađara Hrvatske izjavio je kako je ove godine prijavljen najveći broj prijava iz reda ove Zajednice, te se nada kako će članovi Savjeta imati razumijevanja za potrebe mađarske zajednice i povećati dosadašanja sredstva odobrena prethodnih godine za program Demokratske zajednice Mađara Hrvatske te udruge članice.