Obnova sakralnih objekata u Baranji

Prema odluci Ministarstva kulture i medija RH ove je godine za 476 projekata obnove dodjeljena potpora nešto više od 12 milijuna eura. Obnovi crkve svete Ane u Podolju dodijeljeno je više od 119 tisuća eura, gledajući na državnom nivou, to je 5. po veličini najveća ovogodišnja potpora.

Slično veliki iznos mađarska zajednica dobila je i od vlade matične države, zahvaljujući čemu su u posljednjih pet godina obnovljene reformirane crkve u Laslovu, Vardarcu, Suzi, Korođu i Kotlini, kao i crkve (priprema dokumentacije i prva faza obnove) u Dražu, Novom Bezdanu i Podolju.

Osim Podolja, 500.000 kuna dodjeljeno je katoličkoj crkvi u Bilju i 100.000 za crkvu svetog Martina u Belom Manastiru, potvrdio nam je saborski zastupnik Robert Jankovics.

Zahvaljujemo vladama Mađarske i Hrvatske na maksimalnoj potpori koju nam pružaju, te učinkovitu podršku u pitanjima koja su nama prioritet! Važno je ove godine završiti obnovu unutrašnjosti crkve u Podolju, kao i promijeniti crkveni toranj.” rekao je saborski zastupnik Róbert Jankovics i predsjednik DZMH te najavio nastavak obnove ckrve u Bilju i vanjsko uređenje crkve sv. Martina u Belom Manastiru.

Saborski zastupnik Robert Jankovics