O Stanoupravi u Brifingu

Tvrtka Stanouprava skrbila je o 2.500 stanova na području Baranje, a početkom godine oko 1.700, a trenutačno oko 1.400 objekata, rekao direktor Stanouprave Vladimir Kedmenec u emisiji Brifing. Razlozi su u tvrtkama, koje se bave istim poslom, pa su se stanari odlučili promijeniti tvrtku. Kedmenec sumnja u ispravnost takve odluke i smatra kako su stanari pogriješili, jer se radi o tvrtkama koje nisu u stanju ispuniti obećano.

{mp3}kedmenec stanje{/mp3}
Stanouprava je završila prikupljanje suglasnosti u nekoliko višestambenih zgrada, kako bi zgrade bile nominirane za energetsku obnovu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S obzirom da je u tijeku ustroj državnih tijela, projekti su na čekanju. Kedmenec je naveo kako se godinama pokušavaju riješiti ravni krovovi, ali za konačno rješenje nema novaca te će se pričekati na EU fondove. Kako u Baranji, a najviše u Belom Manastiru postoje brojni ruševni objekti, stanari takvih objekata čekaju kvalitetniji smještaj.
Apsurd je da postoje brojni stanovi koji su prazni nekoliko, pa i 20-ak godina.  Pokušavamo  raskinuti njihove ugovore o najmu i useliti ljude kojima stanovi stvarno trebaju, a ne tek kao način osiguranja privilegija kroz fiktivno prebivalište, dodao je Kedmenec.

{mp3}vlado stanovi{/mp3}