Manje nezaposlenih u Baranji

Tijekom kolovoza nastavljeno je smanjenje broja nezaposlenih u cijeloj Županiji, pa tako i u belomanastirskoj ispostavi Zavoda za zapošljavanje. Razlozi su u sezonskim poslovima na Jadranu i u poljoprivredi, pa je s današnjim danom u evidenciji 4.667 osoba ili oko 370 osoba manje nego prije mjesec i pol dana. U odnosu na godinu dana ranije, u Baranji je oko 800 osoba manje na Zavodu, a s obzirom na javne radove broj bi se trebao i dalje smanjivati. U Baranji je trenutačno u javnim radovima angažirano oko 105 Roma kroz program Romi za Rome, oko 90 žena na Programu pomoći staračkim kućanstvima i oko 180 osoba kroz program Radom za zajednicu. Dio baranjskih općina koje su nominirale svoje nezaposlene još su u postupku, a na Jadranu je oko 450 Baranjaca.Na razini Županije nezaposlenost je pala na 26.232 osobe, što je za oko 3.500 manje nego u kolovozu prošle godine. U svim baranjskim mjestima zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih, pa je u Belom Manastiru sada oko 1.100 osoba, u Općini Darda 950, Kneževim Vinogradima je sada 540, a slično je i u Općini Bilje gdje je evidentirano 420 osoba. U općini Jagodnjak broj je oko 400, Popovac i Petlovac oko 300 nezaposlenih,te u Općini Čeminac oko 250 osoba.