LIFE Danube Free Sky

life danube free sky
life danube free sky

Klimatska i ekološka kriza stvorila je potrebu zaštite divljih životinja koja je postala važnija nego ikada prije. Jedna od najvećih prijetnji divljim vrstama ptica su strujni udari i sudari s dalekovodima koji uzrokuju tisuće smrtnih slučajeva i ozljeda ptica godišnje, a mogu se izbjeći primjenom zaštitnih mjera kroz projekt “LIFE Danube Free Sky”.

Projekt je usmjeren na navedene prijetnje te predstavlja jedinstveni primjer široke transnacionalne suradnje duž jednog od najvažnijih migracijskih koridora, mjesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Europi – rijeke Dunav. Projekt je započeo 1. rujna 2020. godine uz odobreno financiranje iz programa LIFE Europske unije. Tijekom planiranih 5 godina provedbe projekta, 15 partnera iz 7 zemalja razvit će snažnu suradnju i primijeniti najučinkovitija rješenja kako bi se spriječile navedene egzistencijalne prijetnje pticama. Nakon tog razdoblja primjenom zaštitnih mjera na dalekovodima povećat će se uočljivost vodiča pticama na više od 245 km dionica dalekovoda najvišeg prioriteta. Također, više od 3200 najopasnijih stupova dalekovoda unutar područja obuhvaćenog projektom bit će prilagođeno kako bi se osigurala sigurnost ptica.

{youtube}nuBviVChLZA{/youtube}

Smrtnost ptica uzrokovana interakcijom s dalekovodima i drugim elektroenergetskim objektima dokumentirana je za preko 380 vrsta ptica, uključujući kritično ugrožene. Na području obuhvata projekta „LIFE Danube Free Sky“ nalazi se oko 2074 km nadzemnih dalekovoda opasnih za ptice. Navedeni raspon dalekovoda predstavlja ozbiljnu i značajnu prijetnju za zimovanje i reprodukciju populacije 12 ciljnih vrsta. Ugradnjom preusmjerivača leta ptica na vodiče dalekovoda i izolacijom opasnih stupnih mjesta dalekovoda na 23 posebna područja zaštite i 9 važnih područja za ptice, projektom će se spriječiti stradavanje ili ozljeđivanje oko 2000 jedinki ciljnih vrsta (i mnogo više drugih vrsta) od sudara s vodičima dalekovoda ili uslijed strujnog udara, tijekom svake godine.

Na području Hrvatske,  projekt „LIFE Danube Free Sky“ realizirat će tri partnera – Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.) i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS d.o.o.). JUPP Kopački rit kao koordinator projekta osigurat će praćenje i istraživanje stradavanja ptica prije i nakon primjene zaštitnih mjera na elektroenergetskoj infrastrukturi koja je identificirana kao ugroza pticama, te predložiti mjere i za poboljšanje uvjeta  reprodukcije i opstanka ptica, posebno ugroženih ciljnih vrsta. Zaštitne mjere na elektroenergetskoj infrastrukturi provest će operatori prijenosnog odnosno distribucijskog sustava, HOPS d.o.o. i HEP ODS d.o.o. Glavni rezultat projekta bit će značajno smanjenje, te dijelom potpuna eliminacija prijetnje elektrokucije i kolizije na elektroenergetskoj infrastrukturi na širem području Parka prirode Kopački rit, kao jednog od ornitološki najznačajnijih područja u Hrvatskoj.

Facebook stranica: https://www.facebook.com/LIFE-Danube-Free-Sky-100266705240884