Krediti Županije za žene poduzetnice i mlade poduzetnike

Osječko-baranjska županija uključila se u Program kreditiranja poduzetništva žena i Program kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa subvencijom kamate na poduzetničke kredite s dva postotna poena, te kamata za krajnje korisnike iznosi 0%. Program kreditiranja poduzetništva žena
–    korisnici kredita   –    trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje     Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više     žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i     čiju upravu vodi žena
–    krediti su namijenjeni za ulaganja u:
osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
trajna obrtna sredstva
–    iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 7000.000,00 kuna
–    poček: do 2 godine
–    rok otplate: do 12 godina uključujući i poček
–    kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%

Program kreditiranja poduzetništva mladih

–    korisnici kredita   –    trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje     Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više     osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51%     kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani     vlasnici i osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu
–    krediti su namijenjeni za ulaganja u:
osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
trajna obrtna sredstva
–    iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 7000.000,00 kuna
–    poček: do 2 godine
–    rok otplate: do 12 godina uključujući i poček
–    kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%

Dodatne informacije:
Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije
Stjepana Radića 4, Osijek
Tel: 031 221 881
E-mail: gospodarstvo@obz.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Područni ured za Slavoniju i Baranju
Gajev trg 3, Osijek
Tel: 031 251 015
E-mail: hbor-osijek@hbor.hr