Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi – Općina Petlovac

Načelnik Općine Petlovac objavljuje javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Petlovac u 2024. godini.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Općine
  Petlovac za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Petlovac (nastavno: Općina) u 2024. godini. Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine za 2024. godinu.
 2. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE
  Potpora se dodjeljuje za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, a osobito za:
 • umjetno osjemenjivanje i korištenje veterinarskih usluga u stočarstvu
 • nabavku voćnih sadnica te nabavku jednogodišnjih nasada
 • ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • analizu tla.

Tekst javnog poziva, obrazac zahtjeva i izjava nalaze se na poveznici: https://www.petlovac.hr/component/k2/item/347-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivrednu-proizvodnju-na-podrucju-opcine-petlovac-u-2024-godini

Općina Petlovac