Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora udrugama – Beli Manastir

Grad Beli Manastir objavljuje javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama na rok od pet godina i to na adresi:

Žrtava Domovinskog rata 25, Šećerana, uredski prostor u suterenu koji se sastoji od dvije sobe (prostor broj 44), površine 46,99 m2, mjesečna naknada za korištenje: 3,12 EUR

(1) Na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar najmanje 1 godinu prije dana objave javnog natječaja
2) udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija
3) udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Beli Manastira
4) udruga mora provoditi programe i projekte od interesa i na području Grada Belog Manastira
5) da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu: Uredba) i
6) udruga ne smije imati nekretninu u vlasništvu.
(2) Ukoliko se na ovaj javni natječaj zajednički prijavljuje više udruga, svaki zajednički prijavitelj mora ispunjavati uvjete navedenu u stavku 1. ovog članka.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1., 2. i 4. utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) uvidom u dostupne javne registre udruga i neprofitnih organizacija.
(4) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 5. i 6. utvrđuje Povjerenstvo sukladno članku 4. ovog javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 10. srpnja 2024. godine.

Tekst javnog natječaja i obrasci za prijavu nalaze se na poveznici: https://www.beli-manastir.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-gradskog-prostora-udrugama-peer-centar/

Grad Beli Manastir