EU: priznavanje AG testova

Odbor EU-a za zdravstvenu sigurnost postigao je dogovor o zajedničkom popisu brzih antigenskih testova na COVID-19 čije će rezultate države članice uzajamno priznavati te o standardiziranom skupu podataka koje treba uvrstiti u potvrde o rezultatima testova na COVID-19.

Te značajke koje su dogovorile države članice i na koje se poziva u Preporuci Vijeća od 21. siječnja o zajedničkom okviru za uporabu brzih antigenskih testova kontinuirano će se preispitivati i ažurirati. Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Brzi antigenski testovi ključni su za usporavanje širenja bolesti COVID-19 i trebali bi biti dio našeg općeg odgovora na pandemiju. Ako se za bilo koju aktivnost zahtijevaju ili preporučuju negativni testovi na COVID-19, ključno je da su važeći diljem EU-a, posebno u kontekstu putovanja. Naši građani trebaju jasnoću i predvidljivost.

Zajednički istraživački centar (JRC) trenutačno je u postupku ažuriranja baze podataka o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima za COVID-19 kako bi se objedinile sve informacije o brzim antigenskim testovima koje je prikupio i dogovorio Odbor za zdravstvenu sigurnost.

cid:image001.gif@01CE7816.9EE192C0
Europska komisija