Dječji vrtić u Branjinom Vrhu

dom branjin vrh
dom branjin vrh

U prigradskom naselju Branjin Vrh Grad Beli Manastir je sredstvima Europske unije putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u samom središtu naselja uredio prostor Društvenog doma s dvoranom što je doprinijelo kvaliteti života tog prigradskog naselja. Ovaj multifunkcionalan prostor pružio je mogućnost rješavanja problema nedostatnih kapaciteta dječjih vrtića i prostora za odvijanje terapeutskih aktivnosti.

 

Ideja ovog projekta bila je rasteretiti kapacitete vrtića u Belom Manastiru na način da se vrtiće u prigradskim naseljima specijalizira za posebne aktivnosti, te tako vrtić u prigradskom naselju Branjin Vrh ima razvijen poseban program za djecu u nepovoljnom položaju za bavljenje sportskim aktivnostima odnosno aktivnostima usklađenim posebnim programima. Na taj način potičemo senzibiliziranje svijesti zajednice za djecu u nepovoljnom položaju te njihovu integraciju u sustav zdravog odgoja i obrazovanja.

Projekt je predstavila ravnateljica DV “Cvrčak” Ljiljana Tokić.

{mp3}2020/tokicvrtic{/mp3}

Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u travnju 2020. godine, a vrijednost projekta iznosi 1.719.646,00 kuna i financira se kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 – “Socijalno uključivanje” Specifičnog cilja 9.i.2 “Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” u sklopu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda

„Sportski vrtić“ u Branjinom Vrhu dio je Dječjeg vrtića Cvrčak Beli Manastir u kojem su smještene dvije dobno heterogene skupine s naglaskom na uključivanje u sportske aktivnosti.  Specifični program usmjeren je na sportske sadržaje u sklopu kojeg će se provoditi brojne aktivnosti poput radionica, edukacija, kampova, a koji će biti usklađeni sa izrađenim programom. Prostori vrtića, dvorišta te parka i sportskih terena u blizini društvenog doma u Branjinom Vrhu koristiti će se za prilagođeni sportski program predškolskog uzrasta u suradnji sa stručnim suradnikom – pedagogom i stručnim trenerom.

Nadalje, organizirati će se sportske radionice namijenjene polaznicima vrtića, a cilj je razvoj zdravog obrazovnog programa temeljenog na sportskim sadržajima. U sklopu aktivnosti predviđene su i posjete različitim sportskim događajima (poput obilježavanja Svjetskog dana sporta, natjecanje između starijih odgojnih skupina vrtića u Belom Manastiru, Branjinom Vrhu i Šećerane), borilištima i klubovima te sudjelovanje na olimpijadi dječjih vrtića na kojoj djeca ovog vrtića redovito sudjeluju.

Osim vrtićke skupine, u okviru novo renoviranog doma planiran je prostor za boravak i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, senzornu sobu za razvijanje osjetila i osiguravanje psihofizičkog napretka djece namijenjenu za terapije i senzornu integraciju za djecu s poteškoćama u razvoju koja u Belom Manastiru i prigradskim naseljima trenutno ne postoji. Posebno prilagođen prostor služiti će za svakodnevne terapeutske aktivnosti korisnika koji će biti vođeni od strane fizioterapeuta i radnog terapeuta. U radu senzorne sobe sudjelovati će i stručni suradnik – defektolog dva puta tjedno. Planirane su i stručne edukacije za sve novozaposlene osobe. Za roditelje korisnika i lokalnu zajednicu planirano je održavanje seminara za upoznavanje s problematikom djece s teškoćama u razvoju, njihovim potrebama i terapijom kao i različitih drugih aktivnosti edukativnog karaktera koje će služiti podizanju razine svijesti lokalne zajednice o izazovima rada s djecom s teškoćama u razvoju.