“Obrazovanje za sve”

Prostor za produženi boravak učenika u Belom Manastiru izgrađen je sredstvima Europske unije putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a namjena objekta usmjerena je djeci školskog uzrasta te djeci u nepovoljnom položaju. Tako je Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman iz Belog Manastira kao partner na projektu dobila nove prostorije i opremu za održavanje produženog boravka učenika nakon redovne nastave, kao i novi prostor za školsku knjižnicu.

 

Izgradnjom i opremanjem prostora za produženi boravak, aktivnosti na projektu nisu prestale. Osmišljen je i u provedbi je projekt „Obrazovanje za sve“ namijenjen osiguranju financijskih sredstava za program produženog boravka svim učenicima nižih razreda Osnovne škole dr. Franjo Tuđman.  Time učenici koji imaju interes pohađaju cjelodnevni boravak u školi, uključeni su u planirane aktivnosti, s posebnim naglaskom na djecu u nepovoljnom položaju i pripadnike nacionalnih manjina, potvrdila nam je ravnateljica OŠ “Dr. Franjo Tuđman” Lidija Šumiga.

{mp3}2020/lidijaobrazovanje{/mp3}

Izgrađene dvije učionice za produženi boravak i nova školska knjižnica unapređuju uvjete i kvalitetu rada rada i učenja. Produženi boravak dugoročno će doprinijeti revitalizaciji područja kroz zadržavanje mladih obitelji na području Grada od čega će profitirati lokalna zajednica koja će na raspolaganju imati obrazovanu mladu populaciju. Aktivnosti na projektu imaju, između ostalog, za cilj motivirati djecu, pružiti im pomoć u savladavanju gradiva i rješavanje zadaće svakodnevno, uz novozaposlene stručne resurse te provođenje raznih sportskih i edukativnih sadržaja tijekom trajanja produženog boravka.

Isto tako u sklopu projekta učenicima su osigurani didaktički materijal te organizirane izvannastavne aktivnosti te dnevni boravak u školi s toplim obrokom kako bi djeca nakon izvršenih školskih obveza mogla edukativno i kvalitetno provesti vrijeme do dolaska roditelja.

Kako za učitelje za rad s djecom u produženom boravku ne postoje stručna usmjerenja, nego su učitelji koji uglavnom rade u produženom boravku zapravo učitelji nižih razreda osnovne škole te ne postoji teorijsko znanje za ovakav specifičan rad sa djecom, uočena je potreba dodatnih edukacija usmjerenih upravo na usavršavanje i usvajanje specifičnih znanja za rad s djecom u produženom boravku. Tako su za djelatnike OŠ Dr. Franjo Tuđman koji će raditi s djecom u okviru programa produženog boravka osigurane i stručne edukacije s ciljem podizanja kvalitete pomoći koju će pružati djeci u boravku.

Uz ovakve aktivnosti i plan rada postiže se bolja integracija svih učenika nižih razreda Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir,  roditelja, učitelja, odgajatelja i drugih aktera, koji su na bilo koji način uključeni.

Projekt „Obrazovanje za sve“ financira se  kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 – “Socijalno uključivanje” Specifičnog cilja 9.i.2 “Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” u sklopu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda. Vrijednost projekta iznosi 2.182.075,60 kuna, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u studenom 2020. godine.