Baranjska čistoća krenula u “čipiranje” posuda

Baranjska čistoća krenula je u “čipiranje” posuda – obračunskih mjesta usluge gospodarenja otpadom. Za realizaciju ovog projekta bilo je nužno provesti veći broj različitih poslova i to u vrlo kratkom roku.
Nakon stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, bilo je najvažnije osmisliti koncepciju, realizacije: kao što su odluka o načinu pružanja usluge, odluka o cijeni, inventarizacija posuda na terenu i na kraju čipiranje. Zadnja faza čipiranje“ kreće od danas i provodit će se tako da će 12.000 korisnika biti vrlo brzo povezano u sustav. Čipiranje će osigurati dodatna poboljšanja radi kontrole reda, kontrole vršenja usluge, bolje transparentnosti prema korisnicima jer sustav će biti otvoren prema korisnicima na webu ali i analogno .Svim korisnicima osigurano je prijelazno razdoblje s brojnim edukacijama i uputama.Nakon potpune provedbe ove faze, Baranjska čistoća će pristupiti realizaciji projekta stimulacije – smanjivanja iznosa računa za uslugu gospodarenja otpadom. Sustav predviđa umanjivanje računa ovisno o urednosti plaćanja te o načinu razvrstavanja.