3. Summer Lessing

lessing
lessing

Nakon jesenske i proljetne verzije i treći lessing organiziran je u čast dvaju velikih zaljubljenika u Baranju – Andrije Bognara Bandija, geomorfologa koji je pola svoga života posvetio baranjskim lesnim zaravnima i Mirka Hunjadija, autora najljepšeg baranjskog putopisa te profesora hrvatskog jezika i književnosti koji je desetljećima otkrivao čari pisane riječi baranjskim gimnazijalcima.

Više detalja o samom događanju i načinu prijave možete pronaći na Facebook događanju: https://www.facebook.com/events/267985327847137/

Uživanje u lesu/praporu organiziraju udruga Karašicka Republika i nepostojeće Društvo ljubitelja prapora koje okuplja fanove sedimentne stijene odgovorne za plodnost i bogatstvo istoka Hrvatske.

Što se tiče ostalih planiranih događanja Karašicke Republike, Bistrigin – Prvenstvo Panonije piciginu planirano je za 4. srpnja ako Drava dopusti (za sada ne dopušta). Dok leteći datum Međunarodnog dana Karašice koji je odgođen zbog lošeg vremena i dalje „leti“ no trebao bi se održati u srpnju, ovisno o vodostaju rijeke u koju se uljeva i naravno epidemioloških uputa civilnog stožera.