1.000 kuna subvencije za priključak na vodu u Petlovcu

Na prijedlog općinskog načelnika, na svojoj posljednjoj sjednici Vijeće Općine Petlovac donijelo je Odluku o sufinanciranju priključenja kućanstava na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom. Odluka je donesena s 9 vijećničkih glasova “ZA” i 3 glasa vijećnika HNS-a “PROTIV”. Do sada je Općina sufinancirala priključak na vodoopskrbnu mrežu iznosom od 200,00 kn, a ovom Odlukom iznos se povećava na 1.000,00 kn.
S Baranjskim vodovodom Općina Petlovac će potpisati Ugovor o sufinanciranju, a mještani od sredine srpnja u Baranjskom vodovodu moći će podnositi zahtjev za priključkom po novim uvjetima. Za ovu godinu u Proračunu je osiguran iznos od 50.000,00 kn, odnosno sufinanciranje 50 kućanstava, pa se pozivaju zainteresirani mještani da u Baranjskom vodovodu podnesu zahtjev.
Za sada se na vodoopskrbnu mrežu mogu priključiti sva kućanstva Petlovca, Luča, Torjanaca i Novog Nevesinja (u ovim mjestima postoji mikro-mreža), te mještani B. P. Sela i Novog Bezdana čije se kuće nalaze uz glavni cjevovod ( “neparna” strana Kolodvorske i Glavne ulice u B. P. Selu i ulice A. Janoša i J. Mora u Novom Bezdanu).